NORDEX FOOD Gruppens Privatlivspolitik

Hos NORDEX FOOD A/S (”NORDEX”) er retten til privatlivet vigtig. Vi beskytter de personlige oplysninger, som vi indsamler om dig. Dette beskriver vi nærmere nedenfor.

NORDEX er et dansk aktieselskab med hovedkontor på Nordre Ringgade 2, 9330 Dronninglund. NORDEX er producent og leverandør af oste og mejeriprodukter med hele verden som marked. NORDEX Gruppen har mejerier og datterselskaber i flere europæiske lande, og samtlige selskaber er omfattet af denne privatlivspolitik.

I privatlivspolitikken beskriver vi, hvorledes vi benytter os af dine personoplysninger samt beskriver de rettigheder, du har i den forbindelse. NORDEX er underlagt den danske og europæiske persondatalovgivning, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (”GDPR”).

Vi gør brug af personoplysninger, da vi mener, at dette er nødvendigt for vores virksomhed og for at kunne levere de produkter, som vores kunder efterspørger.

Medmindre andet konkret aftales, vil denne privatlivspolitik være gældende for NORDEX Gruppens kunder, leverandører, besøgende på vores hjemmesider og følgere af vores virksomhed på de sociale medier herunder LinkedIn, Instagram og Facebook.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi?

Personoplysninger er oplysninger, som kan benyttes til at identificere dig som person.

De personoplysninger vi indsamler afhænger helt af, hvilke tjenester du benytter dig af, og hvilke oplysninger du har valgt at afgive. De personoplysninger, vi behandler, vil som altovervejende hovedregel stamme fra en eller flere af følgende datakilder og situationer:

 1. Besøg på hjemmesider – brug af cookies

 2. Oprettelse som kunde og /eller leverandør

 3. Henvendelse via e-mails

 4. Jobansøgning samt tilmelding til jobagent

Vedrørende besøg på vores hjemmesider - nr. 1)

Når du besøger vores hjemmesider, og hvis du opretter dig som ”følger” på tredjepartsmedier (eksempelvis på vores Facebook side), indsamler vi nogle personoplysninger om dig. Dette vil ske via cookies. Cookies er små tekstfiler, der indeholder en række tegn for at kunne identificere dit anvendte IT-udstyr. Enkelte cookies vil kunne videregive personoplysninger til tredjeparter, såfremt du har godkendt dette, jf. nedenfor. Ved første besøg på vores hjemmesider vil du som besøgende blive tilbudt at til- eller fravælge cookies. Disse indstillinger vil blive gemt i en periode, afhængigt af hvilken type cookie der er tale om. Se vores Cookiepolitik: Cookie politik - Nordex Food.

Vedrørende oprettelse som kunde og /eller leverandør – nr. 2) Når der indledes et kunde- eller leverandørforhold, har vi brug for at oprette din virksomhed i vores ordre- og produktionsstyringssystem samt at registrere den/de kontaktpersoner, som vi kan kommunikere med vedr. den nye relation.

Vedrørende henvendelse via e-mails – nr. 3) Når du sender en e-mail til os, vil vi gemme denne med de oplysninger, du har valgt at indsætte. Som altovervejende hovedregel stammer de personoplysninger, vi benytter os af, kun fra dig selv, og som du har indsat i e-mailen. Det vil typisk være personoplysninger som navn, e-mailadresse, jobtitel, adresse, telefonnummer.

Vedrørende jobansøgning samt tilmelding til jobagent – nr. 4) Hvis du benytter dig af muligheden for at indsende en jobansøgning eller tilmelder dig vores jobagent, vil dette blive behandlet efter nogle særlige vilkår, som er nærmere beskrevet i vores rekrutteringssystem: Talent Recruiter | by Talentech (hr-manager.net). Hvis du tilmelder dig jobagenten, vil vi opbevare dine kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefon) kombineret med dine jobønsker. Hvis du fremsender en ansøgning, vil de samme personlysninger blive behandlet, foruden mere personlige oplysninger såsom arbejdserfaring, uddannelse, familiære forhold samt andet, som normalt indsættes i et CV eller jobansøgning.

Formål med behandling af dine personoplysninger

 1. Besøg på vores hjemmesider – brug af cookies

  Når du interagerer med vores hjemmesider, benytter vi cookies for at forbedre din oplevelse på vores hjemmesider og til at analysere besøgsmønstre samt gennemføre en tilpasset markedsføring. NORDEX’ brug af cookies kan inddeles i tre kategorier:

  1. Nødvendige cookies, der hjælper med at gøre vores hjemmesider brugbare ved at aktivere grundlæggende funktioner som f.eks. sidenavigation. Denne kategori af cookies kan ikke fravælges og kræver ikke et samtykke.

  2. Analyse cookies, der synliggør, hvordan besøgende interagerer med vores hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger. Denne kategori af cookies er valgfri og kræver dit samtykke.

  3. Marketing cookies, der bruges til at spore besøgende på tværs af NORDEX’ hjemmesider og sider på sociale medier (Facebook, Instagram). Hensigten er at vise annoncer og indlejret indhold, der er relevant og engagerende for den enkelte bruger. Denne kategori af cookies er valgfri og kræver dit samtykke.

  Du kan i vores Cookiepolitik se en liste over de cookies, vi sætter i din browser, når du besøger en af vores hjemmesider, og hvornår disse cookies udløber: Cookie politik - Nordex Food

  Hvis du følger os eller interagerer med os på vores virksomhedssider på sociale medier, herunder Facebook, Instagram og LinkedIn, vil oplysninger du deler i den forbindelse være underlagt brugervilkårene for det enkelte sociale medie.

 1. Etablering og vedligeholdelse af kunde- og /eller leverandørforhold

  Vi registrerer kontakt- og identitetsoplysninger på vores kunder og leverandører. Retsgrundlaget for denne behandling er, at vi skal kunne opfylde de indgåede aftaler og dokumentere dette.

 2. Henvendelse via e-mails

  Når du benytter dig af muligheden for at skrive til NORDEX via e-mails, vil vi opbevare, videresende og/eller besvare disse. Udgangspunktet for denne behandling er et samtykke fra din side, når du vælger at indsende en e-mail. Grundlaget for behandlingen kan naturligvis ændres, hvis baggrunden for din e-mail-henvendelse vedrører andre behandlingsgrundlag. Eksempelvis vil e-mails, hvor der bestilles varer, kunne arkiveres for at kunne dokumentere den indgåede aftale. Behandlingsgrundlaget er her opfyldelse af kontrakt.

 3. Benyttelse af jobagent og indsendelse af jobansøgninger

  Formålet med jobagenten og vores jobansøgningsportal er, at vi ønsker at kunne tiltrække de bedste medarbejdere samt at tilvejebringe et fortroligt grundlag for at udveksle oplysninger om ansættelsesmulighederne i NORDEX, kandidaternes profiler samt andre forhold af betydning for en rekruttering. Grundlaget for denne behandling er dit samtykke, som til enhver tid kan trækkes tilbage.

Hvordan behandler vi i øvrigt dine personoplysninger?

 1. NORDEX følger den til enhver tid gældende lovgivning i behandlingen af dine personoplysninger.

 1. NORDEX opbevarer ikke personoplysninger i en form, der muliggør identifikation af brugerne i længere tid, end det er nødvendigt til de formål, som de personlige data blev indsamlet til, eller som de senere behandles til.

 1. NORDEX behandler ikke personoplysninger om helbredsforhold, racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemsskab eller seksuelle forhold.

 1. NORDEX bruger underleverandører til at behandle personoplysninger (databehandlere). Disse underleverandører er typisk leverandører af cloudtjenester eller andre IT-hosting tjenester. NORDEX sørger for, at behandlingen reguleres af en databehandleraftale, som forpligter databehandleren.

 1. NORDEX behandler personoplysninger indenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I tilfælde, hvor personlige data overføres eller behandles uden for EØS af NORDEX eller på NORDEX’ vegne, vil sådanne overførsler være baseret på EU- Kommissionens standardkontrakter.

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

NORDEX opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til det/de formål, de er indsamlet. Det betyder, at personoplysningerne vil blive slettet senest, når der ikke længere findes noget relevant grundlag for os at fortsætte opbevaringen. Som følge af de forskellige formål for indsamling og behandling af personoplysninger, vil der også kunne være store forskelle på, hvor længe personoplysningerne opbevares. Eksempelvis vil der være behov for at opbevare oplysninger, som indgår i bogføringsmateriale i mere end fem år, mens personoplysninger, som indsamles via cookies, oftest vil blive slettet efter et par måneder. Indsendte jobansøgninger vil blive slettet senest efter 6 måneder.

Hvilke rettigheder har du?

Udover at blive informeret om NORDEX’ behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder: Du har til enhver tid ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger NORDEX har registreret om dig. Derudover har du ret til at få korrigeret eller slettet dine personoplysninger ved at anmode NORDEX herom. Disse rettigheder kan dog blive begrænset af NORDEX’ interesse i eller pligt til at opbevare dokumentation for evt. indgåede aftaler, for at kunne overholde en retlig forpligtelse.

Hvis du har indsigelser mod NORDEX’ behandling af dine personoplysninger, eller ønsker at få dem tilsendt, kan du rette henvendelse til NORDEX på e-mail: export@NORDEX-food.dk eller på telefon +45 96 47 15 00. Anmoder du om at få kopi af dine personoplysninger, vil disse som udgangspunkt blive sendt per e-mail.

Du kan ligeledes indgive en klage til Datatilsynet vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Sådanne henvendelser kan ske på e-mailadressen: dt@datatilsynet.dk, på den fysiske adresse Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller på telefon 3319 3200.

Ændringer af Privatlivspolitikken

Eventuelle ændringer til nærværende Privatlivspolitik vil blive publiceret ved en opdatering af erklæringen på NORDEX’ hjemmesider og vil som udgangspunkt ikke blive sendt til dig. Vi opfordrer dig derfor til at gennemgå den gældende privatlivspolitik regelmæssigt.

Denne Privatlivspolitik er senest blevet opdateret den 7. juni 2022.